Grand Karaman Otel

Proje ,Konya Yolu caddesi üzerinde mevcutta 63 odalı bir otel projesine ek olarak 80 oda , 1000 m2 lik balo salonu ve sağlık kulübü fonksiyonları eklenerek tasarlanmıştır.

Projemizin odak noktası ek bina ile mevcut binanın bir bütün oluşturacak konseptte tasarlanması üzerine odaklanmıştır. Yeni bina ile mevcut bina arasına bir köprü kurgusuyla mevcut düşey sirkülasyonlarının ve kat ofislerinin aynı yerde toplanması ve ana fonksiyonların buradan dagıtılması sağlanmıştır. Böylelikle iki farklı kütleyi bir köprü kurgusuyla bir araya getirip tasarımımızı şekillendiriyoruz.

Zemin katta müşteri asansörlerinden koridor ile balo salonu fuayesine bağlanmaktadır. Ayrıca Balo salonuna bina dışından bağımsız bir giriş yapılmıştır. Balo salonu girişine kadar geniş bir markiz yapılması planlanmıştır.

Yay şeklinde tasarladığımız yatak katı kütlesinde cam malzeme kullanılmış, cephede hareketlilik sağlamışı açısından cam ile beton görünümlü farklı malzemelerin kullanımı tercih edilmiştir. Projenin bir bütünlük sağlanması açısından mevcut bina cephesinde de aynı malzemeler farklı bir kurgu ile kullanılmıştır.